සූර්ය වීදි ලාම්පුව ස්ඵටිකරූපී සිලිකන් සූර්ය කෝෂයකින් බලගන්වයි. නඩත්තු-රහිත කපාට-නියාමනය කරන ලද මුද්‍රා තැබූ බැටරි (කොලොයිඩල් බැටරි) සීල්ඩ් ඊයම් අම්ලය ශක්තිය ගබඩා කිරීමේදී සුවිශේෂී වේ. සුපිරි දීප්තිමත් LED ලාම්පුව ආලෝක ප්රභවයක් ලෙස භාවිතා කරන අතර සාම්ප්රදායික උපයෝගීතා විදුලි ආලෝකය වෙනුවට බුද්ධිමත් ආරෝපණ සහ විසර්ජන පාලකය මගින් පාලනය වේ.
සූර්ය LED ​​වීදි ආලෝකයේ වාසි: කේබල් තැබීමට අවශ්‍ය නැත, AC බල සැපයුමක් නැත, විදුලි ගාස්තු නැත; DC බල සැපයුම, ආලෝක සංවේදී පාලනය; හොඳ ස්ථාවරත්වයක්, දිගු ආයු කාලයක්, ඉහළ දීප්තිමත් කාර්යක්ෂමතාව, පහසු ස්ථාපනය සහ නඩත්තු කිරීම, ඉහළ ආරක්ෂිත කාර්ය සාධනය, බලශක්ති ඉතිරිකිරීම්, ආර්ථිකමය සහ ප්රායෝගික. සූර්ය බලයෙන් ක්‍රියා කරන වීදි ලාම්පු නාගරික ප්‍රධාන සහ ද්විතීයික මාර්ග, නේවාසික ප්‍රදේශ, කර්මාන්තශාලා, සංචාරක ආකර්ෂණ ස්ථාන, වාහන නැවැත්වීමේ ස්ථාන සහ වෙනත් ස්ථානවල බහුලව භාවිතා වේ.
අදාළ අවස්ථා: මාර්ග, වීදි සහ කර්මාන්තශාලා, වාහන නැවැත්වීමේ ස්ථාන, ග්‍රාමීය, කඳුකර සහ දුරස්ථ ප්‍රදේශ, අංගන, පාසල්, චතුරශ්‍ර සහ වෙනත් එළිමහන් පරිසරයන්. එය හරිත නව බලශක්ති LED ආලෝකය සඳහා ගෘහස්ථ සම්ප්‍රදායික ආලෝකකරණය ඉහළ නැංවීමට උපකාරී වේ.
සහතික: CE, RoHS, ISO9000, ISO14000.

සූර්ය ආලෝකය CHZ-ST22 අධි බලැති වීදි ලාම්පු
සූර්ය ආලෝකය CHZ-ST22 අධි බලැති වීදි ලාම්පු
සූර්ය ආලෝකකරණය CHZ-ST22 අධි බලැති වීදි ලාම්පු https://www.chz-lighting.com/solar-lighting
සූර්ය වීදි ආලෝකය CHZ-IST2 එළිමහන් ඒකාබද්ධ සූර්ය නායකත්වය වීදි ආලෝක චලන සංවේදකය
සූර්ය වීදි ආලෝකය CHZ-IST2 එළිමහන් ඒකාබද්ධ සූර්ය නායකත්වය වීදි ආලෝක චලන සංවේදකය
සූර්ය වීදි ආලෝකය CHZ-IST2 එළිමහනේ සියල්ල එක සූර්ය ප්‍රමුඛ වීදි ආලෝක චලන සංවේදකය https://www.chz-lighting.com/solar-lighting
සූර්ය ආලෝකකරණය CHZ-IST8 එළිමහනේ සියල්ල එක් සූර්ය ප්‍රමුඛ වීදි ආලෝක මොඩියුලයකින්
සූර්ය ආලෝකකරණය CHZ-IST8 එළිමහනේ සියල්ල එක් සූර්ය ප්‍රමුඛ වීදි ආලෝක මොඩියුලයකින්
සූර්ය ආලෝකකරණය CHZ-IST8 එළිමහනේ සියල්ල එක සූර්ය led වීදි ආලෝක මොඩියුලය https://www.chz-lighting.com/solar-lighting
සූර්ය ආලෝකය CHZ-DST1 IOT ස්මාර්ට් පාලනය එළිමහන් සූර්ය led වීදි ආලෝකය
සූර්ය ආලෝකය CHZ-DST1 IOT ස්මාර්ට් පාලනය එළිමහන් සූර්ය led වීදි ආලෝකය
සූර්ය ආලෝකය CHZ-DST1 IOT ස්මාර්ට් පාලනය එළිමහන් සූර්ය led වීදි ආලෝකය https://www.chz-lighting.com/solar-lighting
සූර්ය ආලෝකකරණය CHZ-IST1 එළිමහනේ සියල්ලම එක solar led Street light PIR සංවේදකය
සූර්ය ආලෝකකරණය CHZ-IST1 එළිමහනේ සියල්ලම එක solar led Street light PIR සංවේදකය
සූර්ය ආලෝකකරණය CHZ-IST1 එළිමහනේ සියල්ල එක සූර්ය ප්‍රමුඛ වීදි ආලෝක සවිකිරීම් PIR සංවේදකය https://www.chz-lighting.com/solar-lighting
Solar led lighting CHZ-DST2 එළිමහන් සූර්ය බලයෙන් ක්‍රියාත්මක වීදි ලාම්පු
Solar led lighting CHZ-DST2 එළිමහන් සූර්ය බලයෙන් ක්‍රියාත්මක වීදි ලාම්පු
Solar led lighting CHZ-DST2 එළිමහන් සූර්ය බලයෙන් ක්‍රියාත්මක වීදි ලාම්පු https://www.chz-lighting.com/solar-lighting
සූර්ය පැනල වීදි ආලෝකකරණය උසස් තත්ත්වයේ හොඳම මිල 20w 30w 40w 50w සියල්ලම එක සූර්ය LED ​​වීදි ආලෝකය CHZ-IST9
සූර්ය පැනල වීදි ආලෝකකරණය උසස් තත්ත්වයේ හොඳම මිල 20w 30w 40w 50w සියල්ලම එක සූර්ය LED ​​වීදි ආලෝකය CHZ-IST9
සූර්ය පැනල වීදි ආලෝකකරණය උසස් තත්ත්වයේ හොඳම මිල 20w 30w 40w 50w සියල්ලම එක සූර්ය ප්‍රමුඛ වීදි ආලෝකය CHZ-IST9 https://www.chz-lighting.com/solar-lighting
සූර්ය ආලෝක උපාංගය CHZ-ST22 අධි බලැති වීදි ආලෝකය
සූර්ය ආලෝක උපාංගය CHZ-ST22 අධි බලැති වීදි ආලෝකය
සූර්ය ආලෝක සවිකිරීම CHZ-ST22 අධි බලැති වීදි ආලෝකය https://www.chz-lighting.com/street-lighting
උසස් තත්ත්වයේ ස්මාර්ට් පාලනය එළිමහන් සූර්ය led වීදි ආලෝකය CHZ-DST1
උසස් තත්ත්වයේ ස්මාර්ට් පාලනය එළිමහන් සූර්ය led වීදි ආලෝකය CHZ-DST1
උසස් තත්ත්වයේ ස්මාර්ට් පාලන එළිමහන් සූර්ය LED ​​වීදි ආලෝකය සඳහා සොයමින්, CHZ වසර ගණනාවක් තිස්සේ LED වීදි ආලෝක සවිකිරීම් නිෂ්පාදනය සඳහා විශේෂීකරණය කරයි, තවත් නිෂ්පාදන සඳහා කරුණාකර පරීක්ෂා කරන්න: https://www.chz-lighting.com

ඔබේ විමසුම යවන්න